Богословські нотатки Новини Публікації УПЦ

Вийшов у світ п’ятий випуск «Наукових записок” БІНДЦу

15 серпня 2018 рокув день пам’яті блаженного Василія, Христа ради юродивого, чудотворця (1557), в день Ангела достопам`ятного архімандрита Василія (Проніна) у Всеукраїнському державному видавництві «Карпати» побачили світ ювілейні, п’яті «НАУКОВІ ЗАПИСКИ» Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) (далі-БІНДЦ). Випуск став ювілейним ще й через те, що 8 вересня 2018 року виповнюється 10 років від часу створення наукового Центру.  

 

П’ятий випуск вийшов друком у світ в рамках видавничих проектів БІНДЦу. Видання здійснене з благословення керуючого Мукачівською єпархією Високопреосвященнішого Феодора, миторополита Мукачівського і Ужгородського. Видання накладом у 100 примірників має обсяг 460 сторінок. Видання розраховане на науковців, викладачів, священиків, студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться церковною історією Мукачівської єпархії зокрема та історією Церкви на Україні загалом.

Редколегію видання складають: Феодор (Мамасуєв) – митрополит Мукачівський і Ужгородський – голова редколегії (Мукачево, Україна); Данилець Юрій – кандидат історичних наук, PhD., доцент УжНУ, директор БІНДЦу, головний редактор (Ужгород, Україна); Белякова Надія – кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру історії релігії і Церкви Інституту загальної історії РАН (Москва, РФ); Бурега Володимир – кандидат богослов’я, кандидат історичних наук, професор, проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи (Київ, Україна); Гук Олександр – протоієрей, кандидат богослов’я, науковий співробітник БІНДЦу (Хуст, Україна); Марек Павел – PhDr. PaedDr., Ph.D., професор філософського факультету університету Палацького (Оломоуц, Чехія); Міщанин Василь – кандидат історичних наук, PhD., доцент УжНУ, науковий співробітник БІНДЦу (Ужгород, Україна); Монич Олександр – протоієрей, кандидат богослов’я, магістр історії, вчений секретар БІНДЦу (Мукачево, Україна); Остапчук Єжі – габілітований доктор богословських наук, декан Богословського факультету Християнської Богословської Академії (Варшава, Польща); Пилипович Радован – доктор наук, директор Архіву Сербської православної церкви (Белград, Сербія); Федака Сергій – доктор історичних наук, професор УжНУ (Ужгород, Україна); Шаркань Василь – кандидат філологічних наук, доцент УжНУ (Ужгород, Україна); Шафін Ян – протоієрей, ThDr., PhD, професор, декан Православного богословського факультету Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина); Шкаровський Михайло – доктор історичних наук, професор Санкт-Петербурзької духовної академії (СанктПетербург, РФ); Юрина Василій – протоієрей, науковий співробітник БІНДЦу, відповідальний за видавничі проекти (Мукачево, Україна).

Рецензентами видання є: Данилюк Д.Д., доктор історичних наук, професор та Капітан Л. І., доктор історичних наук, професор УжНУ. «НАУКОВІ ЗАПИСКИ» є рекомендованими до друку на засіданням Ради БІНДЦу (Протокол №3 від 12 березня 2018 р.).

П’ятий номер «ЗАПИСОК» включає в себе матеріали тематичноїМіжнародної наукової конференції: «Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)», яка була присвячена 140-річчю від народження та 70-ти річчю від дня смерті православного святого Закарпаття. Потужний Міжнародний захід проходив з благословення Блаженнійшого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у Мукачеві 4 жовтня 2017 року.

Організаторами Міжнародного наукового форуму стали: Мукачівська Православна єпархія Української Православної Церкви, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна), Міжнародний інститут Афонської спадщини в Україні, Міністерство освіти та науки України, Кафедра історії України ДВНЗ «УжНУ», Науково-дослідний центр історико-релігійних студій «Логос», Державний архів Закарпатської області, Архів Сербської Православної Церкви, Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ.

Доповіді на науковий форум направили науковці з 7 країн світу, зокрема: Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, Болгарії, Сербії та України. В конференції очно взяли участь понад 30 і заочно 20 відомих істориків, богословів, ієрархів та дослідників. Спектр тем конференції був надзвичайно широким. Науковці читали доповіді на різноманітну тематику. Форум був розбитий на дві секції.

Зокрема, в першій секції виступали: Місюк Михайло, директор Державного архіву Закарпатської області (Ужгород, Україна) “Документи Державного архіву Закарпатської області про діяльність архімандрита Олексія (Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 20 – 30-х рр. ХХ століття”, Предраг Миодраг, кандидат богословия, мр филологических наук, профессор Академии СПЦ для церковных искусств и семинарии святого Арсения в Сремских Карловцах (Белград, Республика Сербия) “Митрополит загребский д-р Дамаскин (Грданички) как церковный деятель и музыковед и его связи с Закарпатьем”, Ежи Остапчук, габилитированный доктор богословских наук, декан Богословского факультета, заведующий кафедрой Священного Писания Нового Завета и и.о. завудующего кафедрой Священного Писания Ветхого Завета Христианской Богословской Академии в Варшаве (Варшава, Польша) “Rękopisy i stare druki w zbiorach monasteru św. Onufrego w Jabłecznej pod kon. XIX i na pocz. XX wieku”, Федака Сергій, доктор історичних наук, професор кафедри історії України ДВНЗ «УЖНУ» (Ужгород, Україна) “Актуальні питання історії чернецтва Київської Русі”, Петро Федорук, священик, (Білосток, Польша) “Stosunek Państwo – Kościół Prawosławny w Polsce w XX wieku. Zarys historyczny i analiza stanu obecnego”, Štefan Pružinský, prot., doc. ThDr., PhD, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovskej univerzity v Prešove (Prešov, Slovensko) “Miesto múdrosti a krotkosti v askéze a duchovnom živote členov Cirkvi”, Олександр Монич, прот., кандидат богослов’я, вчений секретар БІНДЦ, голова Інформаційного відділу Мукачівської єпархії УПЦ (Мукачево, Україна) КричівськийХрестовоздвиженський монастир у XVIII столітті, Світлинець Андрій, директор Іршавського районного музею, науковий співробітник БІНДЦ (Іршава, Україна) Іван Андрішко – іконописець з Боржавськоїдолини (штрих до життєвого і творчого портрета)”, Роман Володимир, магістр історії, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «УЖНУ», науковий співробітник БІНДЦ (Іршава, Україна) Настоятельки православнихжіночих монастирів на Іршавщині (1989-2016)”, Рекрутяк Михайло, магістрант факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УЖНУ», (Ясіня, Україна) Постать архімандрита Олексія (Кабалюкана сторінкахгазети «Зоря Рахівщини» (1991-2016 рр.)”, Феодосій (Оленич), архім., доктор богословських наук, Християнська Богословська Академія у Варшаві (Варшава, Польща) Традиції і культура літургійного одягуПравославної Церкви, Джежела Віталій, магістр богослов’я, науковий співробітник БІНДЦ (Хуст, Україна) Архідиякон Михайло Потапов та йоговнесок в розвиток іконопису на Закарпатті, Данилець Наталія, аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Особливості викладання Закону Божого для православних учнівна Підкарпатській Русі в 1920-30 рр.”, Євфросин (Білаш), архім., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, директор Науково-дослідного інституту державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Конституційноправові основи забезпечення свободи совісті в Україні на сучасному етапідержавотвореннястанпроблеми та перспективи, Якунин Вадим, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Поволжского государственного университета сервиса (Тольятти, Российская Федерация) Положение и деятельностьправославных монастырей СССР в 1941-1945 гг.”.

В другій секції: Олександр Гук, прот., кандидат богослов’я, науковий співробітник БІНДЦ (Хуст, Україна) Преподобний Олексій Карпаторуськийта його епоха, Ферков Оксана, кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри історії України ДВНЗ, «УжНУ», співкоординатор Центру дослідження угорської історії та українсько-угорських відносин (Ужгород, Україна) “Особливості процесу конфесіоналізації в ПівнічноСхіднійУгорщині в ранномодерну добу (XVI-XVIII ст.)”, Кічера Віктор, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник науково-дослідного центру історико-релігійних студій «Логос» (Ужгород, Україна) Адміністративні та фінансові обмеження Церкви наПідкарпатській Русі у 20-х ррХХ ст.”, Міщанин Василь, кандидат історичних наук, PhD, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник БІНДЦ (Ужгород, Україна) Висвітлення питаньрелігії і Церкви в комуністичній пресі Закарпаття 1944 – початку 1950-хрр.”, Офіцинський Роман, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Історичнаполітика і майнові претензії Мукачівської грекокатолицької єпархії 2003-2017 років, Офіцинський Юрій, магістрант спеціалізації «Історія та археологія» ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Конфесійна ситуація вУкраїні 2014-2017 років в англомовних дослідженнях, Цимко Андрій, іконописець, член Національної Спілки іконописців України (Рівне, Україна) Феномен подвижництва та його роль у становленні духовноїкультури, Куцов Костянтин, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Міжконфесійні взаємини середкарпатоукраїнських студентів Чехословаччини у другій половині 1930-хрр.”, Шніцер Марія, викладач кафедри філософії ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Філософськорелігійне тлумачення феномену подвижництва, Павло Леньо, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, докторант кафедри нової і новітньої історії та історіографії УЖНУ (Ужгород, Україна) Релігійність населення радянського Закарпаття уконтексті аналізу феномену “розколотої свідомості””, Туряниця Вікторія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) Інститут свободи совісті якконституційно правова категорія в державотворчій доктрині ТомашаМасарика, Озерянський Микола, диякон, бакалавр богослов’я, магістр історії, директор недільної школи Свято-Духівського кафедрального собору (Чернівці, Україна) Релігійнополітична діяльність Буковинськоїмитрополії в 1918-1940 рр.”, Стойчева Елисавета, доктор кафедры литературы, филологического факультета, Югозападный университет „Неофита Рилского” (Благоевград, Болгария) За животакнижовносттаи аскетизма на йеросхимонах Спиридон Габровски, Марек Павел, доктор філософський і педагогічних наук, кандидат історичних наук, професор, філософський факультет університету Палацького, (Оломоуц, Чеська Республіка) ““Italská domácnost”. Poměr mezi křesťanskými církvemi v letech první Československé republiky”, Старенький Ігор, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника (Кам’янець-Подільський, Україна) Листування протоієрея Миколи Яворовського з викладачемКиївської духовної академії Миколою Петровим як джерело для дослідження історії релігійного та повсякденного життя кінця ХІХ – початку ХХ ст.”.

Після роботи конференції відбулися наукові презентації свіжих видань Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні та Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна).

Нагадаємо: «Наукові Записки» БІНДЦу – це своєрідний підсумок наукової роботи центру за рік. Крім наукових конференцій, друку книг, наукових статей, загальних зборів, які проводяться БІНДЦом одним із пріоритетних завдань центру є випуск систематичного наукового збірника де б декларувалися всі наукові здобутки та розробки наукових співробітників.

З усіма текстами всіх номерів «НАУКОВИХ ЗАПИСОК» ви можете ознайомитися на офіційному сайті Мукачівської Православної єпархіїhttp://m-church.org.ua в рубриці: БІНДЦ-НАУКОВІ ЗАПИСКИАРХІВ.

P.S. Детальніше про діяльність наукового Центру читайте в наступних матеріалах:

УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА-ЧЕХІЯ. Директор та науковий співробітник БІНДЦу взяли участь у роботі Міжнародних наукових конференцій
КИЇВ. Директор БІНДЦу імені архімандрита Василія (Проніна) взяв участь у роботі міжнародної конференції
Відбулося перше засідання БІНДЦ у 2017 році (+ВІДЕОСЮЖЕТ)
УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА. Директор БІНДЦу зустрівся з деканом православного богословського факультету Пряшівського університету
ОФІЦІЙНО. Директор БІНДЦ увійшов до ТОП 10 найкращих гуманітаріїв-педагогів УжНУ
Директор БІНДЦу імені отця Василія (Проніна), Юрій Данилець: «Ті, що заважають, часто більше надихають, ніж ті, котрі сприяють»
УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА. Директор БІНДЦу прочитав лекцію для студентів у Ружомберку
УКРАЇНА-СЛОВАЧИНА. Директор БІНДЦ підписав Міжнародну угоду з православним богословським факультетом Пряшівського університету

 

Підготував:

протоієрей Олександр МОНИЧ, 

кандидат богослов’я, магістр історії, вчений секретар БІНДЦ

Переглядів: 62
(Переглядів: 28 )